solar money1

…  czyli co zrobić, by fotowoltaika była opłacalna.

Nie będzie wielkim odkryciem stwierdzenie, iż promieniowanie słoneczne jest najzasobniejszym i jednocześnie najbardziej dostępnym źródłem energii na Ziemi. Produkcję słonecznej elektryczności charakteryzuje czystość, odnawialność, elastyczność, łatwość w dostosowaniu się do potrzeb i możliwość szybkiego rozwoju w przypadku wzrostu popytu.  Jednak na branżę solarną czeka mnóstwo wyzwań. Na zdolność bankową projektu fotowoltaicznego mają wpływ decyzje podejmowane podczas procesu rozwoju. Jaka jest jednak ich rola i jak duży ma to wpływ –by odpowiedzieć na te pytania trzeba przyjrzeć się z bliska pięciu punktom solarnego rozwoju. 

Energia solarna jest najbardziej pewnym źródłem elektryczności na jeszcze wiele lat. Słońce ma szacunkowo przetrwać kolejne 5 mld lat i jest jedną z najbardziej pasywnych form produkcji energii z zerową emisją. Ilość energii solarnej docierającej do powierzchni Ziemi w ciągu 6 miesięcy jest na tyle spora, , że równa się łącznej energii jaka może być uzyskana ze wszystkich nieodnawialnych węgla, ropy, gazu ziemnego oraz uranu.

Energia słoneczna posiada tą przewagę nad innymi źródłami energii, iż charakteryzuje ją skalowalność oraz elastyczność w lokowaniu perspektywicznym elektrowni PV. Ponadto, łatwo jest relatywnie ocenić dostępność i wielkość zasobów tego źródła a dodatkowo ceny energii solarnej pozbawione są wahań, charakterystycznych głównie dla paliw konwencjonalnych. Punktem , który przyciąga inwestorów jest fakt, iż farmy solarne są łatwe do stworzenia w stosunkowo krótkim czasie. Według ostatnich badań IHS Emerging Energy Research, zbudowanie elektrowni solarnej na skalę komunalną zajmuje 1,5 roku  co w porównaniu do średniego czasu dwóch lat dla energii wiatru na wybrzeżu i do siedmiu lat dla elektrowni geotermalnej prezentuje się doskonale. Szybka budowa czyni energię solarną atrakcyjnym rozwiązaniem dla państw i jednostek komunalnych zmagających się ze spełnieniem swoich standardów portfela energii odnawialnej oraz dotrzymania rosnącego zapotrzebowania na energię. To z kolei, dostarcza szansy dla deweloperów i inwestorów. Rozwój energii solarnej na skalę komunalną nie zmaga się z tak wieloma problemami infrastruktury jak inne źródła energii. Promieniowanie słoneczne, choć w różnym stopniu, to jednak dociera do każdego miejsca na Ziemi co sprawia, iż elektrownie solarne mogą być ulokowane względnie blisko punktów konsumpcji zmniejsza straty spowodowane transmisją.

Ważna przy rozpoczęciu zaangażowania się w biznes solarny, jest ocena ryzyka inwestycyjnego, co z kolei wymaga wyjaśnienia kilku kwestii, w tym odpowiedzi na pytanie czy technologia , która będzie użyta jest sprawdzona, czy EPC dostarczy projekt na czas i zgodnie z ustalonym budżetem, jaki będzie wskaźnik ROI oraz jak szybko tworzona instalacja zacznie generować zyski.

solar money2

Zdolność bankowa w sektorze solarnym służy do opisania stopnia ryzyka finansowego. Stopień zdolności bankowej dowolnego projektu, rozwiązania, technologii czy dostawcy ma duży wpływ na dostępność oraz na koszt kapitału. Znaczące oddziaływanie na kwestię, jaką jest ryzyko projektu oraz powiązaną stopę zwrotu mają decyzje, jakie deweloper solarny podejmuje podczas planowania, instalacji i oddania projektu.

Projekt, jego powstanie zasadniczo można rozbić na cztery fazy. I tak, pierwszą stanowi lokalizacja i ocena inwestycji. W przypadku rozważania lokalizacji pod projekt, ludzie mają tendencję do patrzenia na kwestie takie jak średnie promieniowanie słoneczne dla regionu i warunki lokalne. W sytuacji , gdy energia solarna może zostać zrealizowana wszędzie, komunalne projekty mają większy sens realizacji  energii solarnej. Przy wyborze lokalizacji istotną sprawa jest ocena lokalnej infrastruktury i mocy wytwórczych. I tutaj elastyczność jeśli chodzi o miejsce powstania elektrowni stanowi przewagę energii solarnej nad innymi źródłami odnawialnymi. Istotną kwestą przy wyborze lokalizacji są także względy środowiskowe i zapatrywanie się mieszkańców na budowę w pobliżu ich domostw elektrowni solarnej. Przed ostatecznym wybraniem lokalizacji, ważne jest więc przeprowadzenie badań środowiskowych i zbadanie, jaką opinię ma lokalna społeczność, co do projektu, by nie został on zablokowany na późniejszych etapach.

Po wybraniu lokalizacji, rozpoczyna się etap projektowania i optymalizacji elektrowni solarnej. Pewnym zagrożeniem jest w tej fazie sytuacja, gdy deweloperzy próbują zachwiać balans  pomiędzy pierwszymi kosztami, łącznymi kosztami operacyjnymi (TOC) oraz poziomowanymi kosztami energii (LCOE).

Jeśli chodzi o kwestię samego projektu, duża uwaga powinna zostać skupiona na wyborze pasującego transformatora. Urządzenia te są doskonałym przykładem kompromisu jaki musza podjąć deweloperzy pomiędzy kosztami pierwszymi a TOC. W wyborze właściwego transformatora pomagają z pewnością zmienne takie jak koszt i/lub cena energii, produkowanej czy konsumowanej, jak również czynniki środowiskowe i logistyczne. I tak, transformator z amorficznym rdzeniem ma większą wydajność strat bez natężenia w porównaniu do tradycyjnych transformatorów z anizotropowym rdzeniem. Anizotropowe rdzenie z kolei mają większą wydajność straty z natężeniem w porównaniu z transformatorami o amorficznym rdzeniu. Transformatory o amorficznym rdzeniu mają wyższe koszty pierwsze niż tradycyjne anizotropowe transformatory. Jednak, w wielu przypadkach, odpowiednio zaprojektowany, amorficzny transformer będzie miał okres zwrotu 3 do 5 lat.

Po fazie projektowania, przechodzimy do optymalizacji systemu. Tutaj zagrożeniem jest sytuacja, gdy elektrownia solarna nie jest  zoptymalizowana pod kątem dostarczania największej stopy zwrotu.

Kolejnym etapem w powstawaniu projektu jest zaopatrzenie. W tej fazie istotnym jest wybór takich dostawców, dzięki którym projekt będzie ukończony na czas a koszty dostawy będą zgodne z założonym wcześniej planem.  Dlatego tak ważne, przy podjęciu decyzji o dostawcy , jest uzyskanie informacji na temat danej firmy. Istotnym pytaniem jest , jakie dany dostawca ma doświadczenie na rynku i czy posiada w tym temacie odpowiednie referencje. Ponadto ważna  jest relacja dostawcy i jest jego doświadczenie z jednostkami komunalnymi i odbiorcami energii. Ma to na celu upewnienie się, że integracja z siecią jest wystarczająca i odpowiednia. Deweloper powinien się tez dowiedzieć, czy produkty danej firmy są zaprojektowane odpowiednio dla warunków danej instalacji.

W sytuacji, gdy kilku dostawców zapewnia 100% rozwiązania solarne, deweloperzy starają się zminimalizować liczbę dostawców, z którymi pracują w celu redukcji liczby mobilnych części w każdym projekcie solarnym.

solar money3

Po podjęciu decyzji o dostawcy dla projektu, przechodzimy do jego instalacji i oddania. Te fazy różnią się w zależności od typu elektrowni solarnej, jednak jedno co łączy wszystkie instalacje to duża liczba komponentów.  Istotne jest, by podczas instalacji w surowym środowisku być ostrożnym z obchodzeniem się z tymi komponentami tak, żeby nie zostały uszkodzone w procesie. Ponadto,, wysyłka oraz dostawa tych komponentów musi zostać skoordynowana tak, żeby były dostępne od razu w razie potrzeby. Jeśli przybędą za wcześnie, istnieje większe ryzyko uszkodzenia  ponieważ mogą być wystawione na elementy podczas oczekiwania na instalację. Deweloperzy solarni powinni się upewnić, że wszyscy wykonawcy pracujący przy projekcie są przeszkoleni odnośnie energii solarnej.

Po opisanych wcześniej etapach, wyróżnić można dwie fazy po realizacji projektu, które wpływają na łączne koszty operacyjne i stopę zwrotu projektu. I tak, pierwszą z nich jest utrzymanie instalacji. Ulokowanie solarnej energii jest szybsze niż innych typów elektrowni, jednak średni PPA elektrowni PV wynosi od 20 do 25 lat bazując na życiu projektu modułu solarnego. To oznacza, że deweloper solarny ma krótszy okres czasu, w którym może osiągnąć i zmaksymalizować rentowność elektrowni. By zmaksymalizować rentowność instalacji, deweloper musi skupić się na trzech kwestiach: maksymalizacji czasu użytkowania,  zwiększeniu produkcji i przychodów oraz wydłużeniu czasu życia elektrowni.

Pomocne w zwiększeniu czasu użytkowania elektrowni jest utrzymanie sprawności, czego kluczowym elementem jest monitoring instalacji i zapobieganie potencjalnym awariom. W wydłużeniu czasu użytkowania elektrowni ważna może być tzw. technologia wewnętrznych usług. Usługi wewnętrzne mogą zmniejszyć czas zastoju, obciąć koszty i sprawić, że sprzęt działa dłużej. Ważną role w maksymalizacji czasu funkcjonowania elektrowni jest także sprzęt. Przy wyborze sprzętu należy zwrócić uwagę na Średni Czas Do Naprawy (MTTR). Stosowanie tego kryterium jest sposobem na polepszenie czasu użytkowania. W dodatku dostawcy, którzy produkują i przechowują komponenty, które nie muszą być przesyłane za granicę mogą obniżyć znacznie czas zastoju.

Drugą z faz po realizacji projektu jest udostępnianie go klientom. Obecnie energia solarna nie jest głównym źródłem elektryczności dla konsumentów.  Kluczem do sukcesu jest uświadomienie klientom, że należy wybrać tą formę spośród innych i pokazanie przewagi tej energii nad resztą .

Podsumowując-energia słoneczna może stać się ważnym źródłem energii elektrycznej naszej przyszłości, jednak przemysł musi pracować nad tym aby stała się osiągalna dla wszystkich. Obniżenie kosztów, zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności energii słonecznej  będzie stanowiło dla przedsiębiorstw oraz konsumentów indywidualnych bodziec do wyboru energii słonecznej spośród innych form energii. Tworzenie konkurencyjności energii solarnej winno mieć miejsce już na etapie planowania elektrowni. Deweloperzy muszą przygotowywać bezpieczne projekty, aby przyciągać inwestorów i obniżyć koszt kapitału dla tych, którzy są zainteresowani w zakresie finansowania projektów energii odnawialnej. Zdolność bankowa jest bowiem kluczem do przyszłości energii słonecznej.

Źródło : http://pvportal.pl/
 

Zobacz teżPanele Słoneczne (Fotowoltaiczne)Zestawy FotowoltaicznePrognozy Kierunków Rozwoju Technologii PV na Najbliższe LataBydgoskie lotnisko chce inwestować w odnawialne źródła energii

Komentowanie wylaczone.