euro

Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedział uruchomienie wartego 17 mln euro programu wsparcia inwestycji w mikroinstalacje OZE na terenach wiejskich.

Program ma być realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

„Rzeczpospolita” poinformowała, powołując się na szefa resortu rolnictwa, że budżet programu realizowanego przez ARMiR i mającego na celu finansowanie inwestycji w mikroinstalacje OZE na wsi wyniesie 17 mln euro. Te środki będą pochodzić m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego budżet nie został jeszcze w pełni wykorzystany.

Projekt programu wsparcia rozwoju OZE na terenach wiejskich zakłada, że dofinansowaniem będzie można objąć inwestycje w mikroinstalacje prosumenckie o mocy do 40 kW.

Solar 98

Szczegóły programu nie są jednak jeszcze znane, a resort rolnictwa dopiero ustala jego założenia. Wiadomo, że nie będzie rozróżnienia na technologie i że promowane będą zarówno instalacje do produkcji energii elektrycznej jak i ciepła.

Nie wiadomo też, kiedy ruszy nabór wniosków. Możliwe, że jeszcze w tym roku, bo wnioski powinny być złożone do połowy 2015 r.

Informacje o planach wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii na wsi potwierdził podczas wczorajszej debaty w ministerstwie rolnictwa wiceprezes ARMiR Jarosław Wojtowicz, który poinformował, że Agencja pracuje nad pilotażowym programem energetyki rozproszonej dla kilkunastu gmin, obejmującym np. zakładanie spółdzielni prosumenckich.

– Chcemy, by w każdym województwie przynajmniej jedna gmina brała udział w naszym pilotażu, by pokazać innym, że to się opłaca. To oznacza nawet 200 mikroinstalacji o mocy nieprzekraczającej 40 kW w każdej takiej lokalizacji – „RZ” cytuje wiceprezesa ARiMR.

Wsparcie dla jednej gminy nie powinno przekraczać 500 tys. euro, a udział gospodarstw domowych w programie polegałby na tym, że dzierżawiliby oni swoje dachy na określony czas gminie, która byłaby bezpośrednim beneficjentem unijnych środków.

„RZ” zwraca uwagę, że w nowym budżecie UE na lata 2014-2020, obok środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, inwestycje w odnawialne źródła energii będzie można finansować również z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Poziom wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych.

W budżecie UE na lata 2014-2020 do kosztów kwalifikowanych zostaną zaliczone urządzenia do produkcji energii w programach zakładających modernizację gospodarstw.

Podczas wczorajszej debaty w ministerstwie rolnictwa Marek Sawicki wskazał na problemy z przerwami w dostawach energii na terenach wiejskich oraz na niską jakość oferowanej energii. Minister rolnictwa dodał, że do inwestycji w OZE konieczna jest samoorganizacja rolników i realizacja zbiorowych inwestycji, co będzie bardziej opłacalne niż w przypadku pojedynczych projektów.

Szef resortu rolnictwa zakłada, że do 2020 r. w Polsce może powstać około miliona przydomowych mikroinstalacji OZE, czyli mniej więcej tyle, ile działa obecnie w Niemczech.

Źródło : http://gramwzielone.pl
 

Zobacz też : Energetycznie niezależny, luksusowy dom w … starej oborze

 

Komentowanie wylaczone.